Liên hệ với PhanDucThuan.com

PhanDucThuan.com là blog chia sẻ những trải nghiệm của bản thân Thuần trong quá trình vận dụng thành công Luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức và Marketing Online. Bản thân mình luôn nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp chính bản thân mình, đồng thời truyền tải tinh thần vào nội dung bài viết, đó sẽ là nguồn thông tin giá trị giúp ích cho mọi người trong quá trình phát triển bản thân và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh online tạo thu nhập thụ động.

PhanDucThuan.com luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác, chia sẻ của tất cả các bạn để lan truyền rộng khắp những giá trị giúp ích cho cộng đồng.

Bạn có thể lựa chọn để chia sẻ giá trị cùng PhanDucThuan.com:

  • Chia sẻ những bài viết, câu chuyện của bạn để đem lại bài học giá trị cho cộng đồng. Qua đó bạn có cơ hội quảng bá website, blog cá nhân và phát triển thương hiệu cá nhân của chính bạn.
  • Giới thiệu những cuốn sách hay, những khóa học, sản phẩm giá trị… mà chính bạn đã trải nghiệm. Thông qua đó để quảng bá sản phẩm, khóa học và link tiếp thị liên kết affiliate của bạn

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Thuần qua :

Email : hoabinh0706@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/ducthuan0706

Twitter : https://twitter.com/ducthuan0706

Goodle : https://plus.google.com/+phanducthuan

Leave a Reply